Budynek mieszkalno usługowy – I etap.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubinie 

Inwestor: RTBS Lubin

Realizacja 2016/2017

kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

– wykonanie instalacji uziemiającej,

– wykonanie linii kablowych WLZ,

– wykonanie tras kablowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

– dostawa i montaż rozdzielnic głównych wraz z szafami licznikowymi,

– dostawa i montaż tablic zasilania węzłów cieplnych i systemów niskoprądowych,

– wykonanie oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i garaży podziemnych,

– wykonanie instalacji siłowych i oświetleniowych w mieszkaniach i lokalach usługowych,

– wykonanie instalacji wideodomofonowej,

– wykonanie instalacji SAP i oddymiania garażu podziemnego,

– wykonanie instalacji detekcji CO/LPG,

– wykonanie instalacji RTV SAT oraz okablowania strukturalnego,

– wykonanie instalacji odgromowej,

– wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej podjazdu garażu oraz wpustów dachowych i rynien,

– wykonanie badań odbiorczych instalacji elektrycznej,

 

Share this post on: