Budowa stacji transformatorowej 20kV/0,4kV 630kVA

Inwestor: SCS Polska Sp. z o.o.

Realizacja: 2017r.

Zakres prac:

Opracowanie projektu:
– opracowanie projektu budowlano – wykonawczego łącznie z architektem i konstruktorem,
– uzgodnienie ZUD,
– zaprojektowanie sieci o łącznej długości do 300 m,
2. Budowa stacji kontenerowej:
– wykonanie wykopu fundamentowego,
– wykonanie uziemienia stacji
– osadzenie fundamentu prefabrykowanego wraz z wanną olejową,
– postawienie prefabrykowanej stacji wnętrzowej wraz z zadaszeniem,
– wykonanie przyłącza niskiego napięcia dla celów zasilania zakładu, długość linii do 45m
– wykonanie głowicy kablowej zgodnie z warunkami wydanymi przez ZE Tauron,
– wpięcie zasilania SN,
– montaż rozdzielni SN i nn,
– montaż i podłączenie transformatora,
– pomiary elektryczne,

Share this post on: