Blog

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o.

Inwestor: Adamietz Sp z o.o./Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Opolu

Realizacja: 2017r. – 2019r.

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. obejmuje: budowę hali diagnostyczno-obsługowej do codziennej kontroli technicznej i obsługi eksploatacyjnej autobusów, przebudowę i modernizację stacji paliw i wszystkich instalacji paliwowych, rozbudowę i modernizację istniejącej hali obsług technicznych i napraw bieżących oraz wszystkie instalacje i infrastrukturę podziemną.

 Like Read more